OPMÅLINGSVEJLEDNING



Kortmateriale


Et godt udgangspunkt for opmålingen af haven, er husets placering på grunden. Kommunens tekniske forvaltning kan være behjælpelig med en beliggenhedsplan eller et matrikelkort. En beliggenhedsplan eller et matrikelkort angiver husets placering i forhold til havens skel mod omkringliggende grunde eller veje. Matrikelkortets oplysninger overføres til en opmålingsplan. Det er lettest for dig at bruge 2 stykker almindeligt kvadreret papir, som tapes sammen, så de danner et A3-ark.
Husk også med en pil på planen at angive retning mod nord.

Målestok 1:100


Når du laver din opmåling, skal den være i målestok 1:100. Dette betyder, at 1 meter i haven svarer til 1 cm på opmålingsplanen. På det kvadrerede papir svarer 1 cm til længden af 2 terner. 1 m2 i haven (1x1 m) svarer til 4 tern (2x2 tern) på det kvadrerede papir. Hvis du har et matrikelkort uden anført målestoksforhold, kan du måle afstanden mellem to vinduer på huset eller bredden på huset. Dels på kortet og dels i virkeligheden, og derved kan du udregne måle- stoksforholdet. De afstande du opmåler i haven kan omregnes til afstande på opmålingsplanen, og du kan nu præcist indtegne genstandene.
Da opmålingsplanen senere vil danne grundlag for haveplanen, er det vigtigt, at de eksisterende forhold er nøjagtigt opmålt og indtegnet. Målene på tegningen skal altså svarer til de mål, der er i haven.


Hvad skal opmåles?


Det behøver ikke at være så indviklet at måle haven op. Det kan gøres simpelt ved hjælp af linier (udspændte snore), der flugter parallelt med en eller flere af husets facader, og målene tages vinkelret herpå. Alle faste genstande skal indtegnes på opmålingsplanen: fx hus, carport, skur, drivhus, flagstang, flise- gang, terrasse og brønddæksler.
Havens hegn, hække, træer, buske og kanten af sammenhængende beplantninger og større bede skal indtegnes. Hvis der er højdeforskelle i haven fx støttemure, skråninger og trapper, skal disse angives på planen med højdeforskellene påskrevet. Hvis der er store højdeforskelle i haven, og omlægningen af haven in- debærer reguleringer i terrænet, er det en forudsætning, for at opnå det bedst mulige resultat, at haven opmåles af en landinspektør.
Desuden overføres husets døre og vinduer i stueplan til planen.


Lav en liste over, hvad du godt kan lide


Det er en god idé at have tænkt over, hvilke planter og farver du kan lide og ikke lide. Tænk over om der er en bestemt type have, du specielt synes om, eller om du har nogle billeder (fotos) af stemninger og miljøer, du godt vil have frem i din have. Klip fotos ud af magasiner og blade fotos der illustrerer det, du drømmer om.
Tænk over hvilke funktioner, der skal være i haven såsom kompost, køkkenhave, drivhus, tørrestativ, bålplads, redskabsskur og brændeskur.


Bopa Plads - Løgstørgade 2, 1.th   •   2100 København Ø   •   Mobil: 24 84 66 86   •   Mail: mail@pernilledanielsen.dk  •   CVR: 28 38 73 34